Αρχείο κατηγορίας Διαλέξεις

Διάλεξη: Τὸ μετατραυματικὸ στρὲς τοῦ πολέμου καὶ ἐφαρμοσμένες θεραπευτικὲς προσεγγίσεις. Ἀσκληπιός.

Τόπος:
S.G. Art Gallery
Κλεομένους 2 – Δεξαμενή (Ἀθήνα)
τηλ: 210  7242240
Χρόνος: 30η Σεπτεμβρίου, ὥρα: 20:00

Εἴσοδος: Ἐλεύθερη

Edward Tick, Ἀμερικανὸς ψυχοθεραπευτής εἰδικευμένος στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ μετατραυματικοῦ στρὲς σὲ βετεράνους πολέμων ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970, ἐπισκέπτεται πολὺ συχνἀ τὴν Ἑλλάδα, εἴτε μόνος εἴτε μαζὶ μὲ τοὺς θεραπευόμενούς του, καὶ ἐνδιαφέρεται ἰδιαιτέρως γιἀ τὴν θεραπεία μέσῳ Ἐγκοίμισης, τὴν ὁποία ἐφήρμοσε πρῶτος ὁ Ἀσκληπιός.

Ὁλόκληρος ὁ τίτλος τῆς διάλεξης εἶναι:  Τὸ μετατραυματικό στρὲς τοῦ πολέμου καὶ ἐφαρμοσμένες θεραπευτικὲς προσεγγίσεις – ἔρευνα μέσα ἀπὸ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ παράδοση τοῦ Άσκληπιοῦ.

Edward Tick

Τὴν διάλεξη θὰ ἀκολουθήσουν μαρτυρίες ἴασης ἀπὸ θεραπευόμενούς του, καθὼς καὶ ἀναγνώσεις ποιημάτων ποὺ ἔγραψε ἐμπνεόμενος ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ τὴν Σαντορίνη. Παρουσιάζει μάλιστα γιὰ πρώτη φορά τὴν ἔκδοσή τους.  Τὰ ποιήματα θὰ διαβαστοῦν ἀπὀ τὸν ἴδιο καὶ μέλη τῆς ὀμάδας του στἀ ἀγγλικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ἰφιγένεια Σπηλιωτοπούλου, τὸν Ἰωάννη Στρατάκη καὶ τὸν Μάριο Σουγιουτζόγλου στὰ ἑλληνικά.

Τὴν ἐκδήλωση θὰ ξεκινήσῃ ἡ Μαριάννα Λαμπίρη, πολλὰ χρόνια συνεργάτις τοῦ Δρος. Tick, διαβάζοντας ἀπόσπασμα ἀπὸ βιβλίο του τὸ ὁποῖο ἔχει ἐκδοθεῖ στὰ ἑλληνικά.

Στὸ πλαίσιο τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πνεύματος, θὰ παιχτῇ ἀπὸ τἠν Ἰφιγένεια Σπηλιωτοπούλου, γιὰ πρώτη φορά δημοσίως, άντίγραφο αὐθεντικοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πλαγιαύλου, ὄργανο τὸ ὁποῖο ἔχει κατασκευάσει το μέλος τοῦ συλλόγου μας, ἀρχαιομουσικολόγος Χρῆστος Τερζῆς.