ΜΙΚΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

Ἀπὸ τὸ 2019, μετὰ ἀπὸ πρωτοβουλία τοῦ μέλους μας Μαριάννας Λαμπίρη καὶ ἀρωγὴ μελῶν καὶ φίλων, ὁ Σύλλογός μας διοργανώνει στὴν Νέα Μάκρη (Δῆμος Μαραθῶνος) Ἀττικῆς, σειρὰ θερινῶν ἐκδηλώσεων ποικίλου χαρακτῆρος μὲ δωρεὰν «εἴσοδο».

Οἱ ἐκδηλώσεις γίνονται στὴν ἀμμουδιὰ τὴν ὥρα ποὺ ἀνατέλλει ἡ πανσέληνος. Ὁ τόπος βρίσκεται μπροστὰ ἀπὸ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο «Ἱερὸ Αἰγυπτίων Θεῶν» (γνωστὸ καὶ ὡς τοποθεσία Μπρεξίζα, ἢ Ἁγία Κυριακή), ὅπου ὑπῆρχε καὶ τὸ Βαλανείον τοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ καὶ ὅπου διεξήχθη ἡ Μάχη τοῦ Μαραθῶνος.

Οἱ περισσότερες ἐκδηλώσεις ἐπικεντρώνονται στὴν κλασικὴ μουσική, μὲ συμμετοχὴ ἐπαγγελματιῶν καλλιτεχνῶν, ἀλλὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ἀναγνώσεις ποιητικῶν, ἱστορικῶν ἢ λογοτεχνικῶν κειμένων καθὼς καὶ ἐκδηλώσεις γιὰ παιδιά.

Ἡ Ἰφιγένεια Σπηλιωτοπούλου ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συμμετοχή της στὰ καλλιτεχνικὰ δρῶμενα ἔχει ἀναλάβει καὶ τὴν ἐκτέλεσι τῶν παραγωγῶν.