Ταυτότητα


Σκοπός

Η καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης και η έκθεση και προώθηση του Πολιτισμού και των Τεχνών.

Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

  1. Δημιουργία, οργάνωση και παραγωγή συναυλιών, εκθέσεων, ομιλιών και διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και μαθημάτων, θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών ή άλλου είδους εκδηλώσεων.
  2. Έκδοση ενημερωτικού περιοδικού εντύπου.
  3. Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού οποιασδήποτε τεχνολογίας.
  4. Πραγματοποίηση και δημοσιοποίηση έρευνας.
  5. Πραγματοποίηση σχετικών έντυπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων.