Μέλη

Ο Πολιτιστικός & Επιμορφωτικός Σύλλογος “ΜΙΤΟΣ” απαρτίζεται απο 24 μέλη, εκ τών οποίων πέντε σχηματίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτά είναι:

ΧΤ, πρόεδρος
ΕΒ, γραμματεύς
ΙΣ, ταμίας
Π-ΣΤ, μέλος
ΑΣ, μέλος

Αν θεωρήτε πως μπορείτε με οιονδήποτε τρόπο να συμβάλλετε αποφασιστικά και δραστήρια στην προώθηση τών σκοπών τού Συλλόγου, έχετε την δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος.
Σ΄ αυτήν την περίπτωση, σάς παρακαλούμε να επικοικωνήσετε με την Γραμματεία μας για μία συνάντηση γνωριμίας.