Μέλη

Ο Πολιτιστικός & Επιμορφωτικός Σύλλογος «ΜΙΤΟΣ» απαρτίζεται απο 24 μέλη, εκ τών οποίων πέντε σχηματίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτά είναι:

ΧΤ, πρόεδρος
ΕΒ, γραμματεύς
ΙΣ, ταμίας
Π-ΣΤ, μέλος
ΑΣ, μέλος

Αν θεωρήτε πως μπορείτε με οιονδήποτε τρόπο να συμβάλλετε αποφασιστικά και δραστήρια στην προώθηση τών σκοπών τού Συλλόγου, έχετε την δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος.
Σ΄ αυτήν την περίπτωση, σάς παρακαλούμε να επικοικωνήσετε με την Γραμματεία μας για μία συνάντηση γνωριμίας.

Email this to someoneShare on VKDigg thisShare on RedditTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on TumblrShare on Google+Share on StumbleUponPin on PinterestShare on YummlyBuffer this page